Asset Publisher

Historia Polskiego Towarzystwa Leśnego

Początki Polskiego Towarzystwa Leśnego sięgają roku 1882, kiedy to we Lwowie odbył się I Walny Zjazd Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego.

Pod nazwą obecną Towarzystwo istnieje od 1925 roku. W okresie międzywojennym Polskie Towarzystwo Leśne przyczyniło się do rozwoju leśnictwa w niepodległym kraju.

II wojna światowa przerwała jego działalność na siedem lat. Wznowiono ją w roku 1946, a w rok później ukazał się kolejny numer "Sylwana"- najstarszego pisma leśnego w Polsce.

Działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego jest niewątpliwie chlubną kartą w historii naszego leśnictwa. Było ono obecne we wszystkich momentach istotnych dla rozwoju i kształtu gospodarki leśnej, wspierało ją wiedzą i doświadczeniem swoich członków oraz niejednokrotnie zabierało głos w sprawach dla niej najważniejszych. Tak jest również i teraz.

W szeregach Towarzystwa działają zarówno leśnicy naukowcy, jak i leśnicy - praktycy. Członkami PTL mogą być również, i są, ludzie zainteresowani lasem, lecz nie związani z nim zawodowo. Do Polskiego Towarzystwa Leśnego należą więc, między innymi, przyrodnicy, historycy sztuki, lekarze, prawnicy i ludzie reprezentujący wiele innych zawodów.